Hotline tư vấn / Zalo / Viber: 093 739 5679
Follow Us On

Mobile App cửa hàng quần áo

Chi tiết dự án App cửa hàng quần áo

Ứng dụng Mobile App UI dành cho cửa hàng quần áo, là dự án App thương mại điện tử với công cụ tạo thiết kế cho giao diện người dùng.

Khái niệm UX của dịch vụ với khả năng tạo cho mỗi người dùng thiết kế quần áo của riêng mình, đặt hàng sản xuất và cũng có thể tham gia trực tiếp vào các cuộc hội thảo.

Khánh Nguyên Media đã được chuẩn bị và phù hợp để tạo các cửa hàng quần áo trực tuyến hiện đại, phong cách và có thiết kế riêng, đồng thời cũng dễ dàng điều chỉnh cho các sản phẩm khác.

Khách hàng Urban Pty Ltd
Kỹ năng Thiết kế App TMDT
Giám Đốc Peter Le

01

Onboarding Page

1. Màn hình giới thiệu
2. Màn hình chính.
3. Danh mục sản phẩm
4. Thẻ sản phẩm
5. Nhà thiết kế quần áo với nhiều chức năng
6. Trang ưu đãi đặc biệt
7. Trang có các đề cử của cuộc thi, giao diện bình chọn
8. Giỏ hàng và thanh toán
9. Tài khoản
10. Yêu thích

02

Sign / Register / User Account

1. Màn hình giới thiệu
2. Màn hình chính.
3. Danh mục sản phẩm
4. Thẻ sản phẩm
5. Nhà thiết kế quần áo với nhiều chức năng
6. Trang ưu đãi đặc biệt
7. Trang có các đề cử của cuộc thi, giao diện bình chọn
8. Giỏ hàng và thanh toán
9. Tài khoản
10. Yêu thích

03

Main Page / Catalog of Goods / Promotions

– Thiết kế phong cách hiện đại
– Phông chữ miễn phí

04

Constructor

1. Màn hình giới thiệu
2. Màn hình chính.
3. Danh mục sản phẩm
4. Thẻ sản phẩm
5. Nhà thiết kế quần áo với nhiều chức năng
6. Trang ưu đãi đặc biệt
7. Trang có các đề cử của cuộc thi, giao diện bình chọn
8. Giỏ hàng và thanh toán
9. Tài khoản
10. Yêu thích

05

Voiting

1. Màn hình giới thiệu
2. Màn hình chính.
3. Danh mục sản phẩm
4. Thẻ sản phẩm
5. Nhà thiết kế quần áo với nhiều chức năng
6. Trang ưu đãi đặc biệt
7. Trang có các đề cử của cuộc thi, giao diện bình chọn
8. Giỏ hàng và thanh toán
9. Tài khoản
10. Yêu thích

06

Favorites / cart

1. Màn hình giới thiệu
2. Màn hình chính.
3. Danh mục sản phẩm
4. Thẻ sản phẩm
5. Nhà thiết kế quần áo với nhiều chức năng
6. Trang ưu đãi đặc biệt
7. Trang có các đề cử của cuộc thi, giao diện bình chọn
8. Giỏ hàng và thanh toán
9. Tài khoản
10. Yêu thích

07

Checkout / Payment / Delivery

1. Màn hình giới thiệu
2. Màn hình chính.
3. Danh mục sản phẩm
4. Thẻ sản phẩm
5. Nhà thiết kế quần áo với nhiều chức năng
6. Trang ưu đãi đặc biệt
7. Trang có các đề cử của cuộc thi, giao diện bình chọn
8. Giỏ hàng và thanh toán
9. Tài khoản
10. Yêu thích

Mobile App thương mại điện tử mua bán quần áo (Clothing Store) được thiết kế bởi Khánh Nguyên Media. Kết nối cửa hàng bạn với cộng đồng toàn cầu dành cho các khách hàng tiềm năng.