Follow Us On

Cho dù khách hàng quan tâm đến quy trình hay một doanh nghiệp đang cân nhắc các lựa chọn cho tương lai, câu hỏi “Chi phí bao nhiêu để tạo một app” từ lâu đã trở thành một câu hỏi thú vị. Thông thường, mọi người hỏi chúng tôi về chi phí phát triển mobile app, cách họ nên thuê một nhà phát triển app và toàn bộ quy trình bao gồm những gì. Các chủ doanh nghiệp muốn chất lượng tốt nhất với giá thấp nhất vì điều này có ý nghĩa tài chính, phải không?

Như bạn có thể tưởng tượng, chúng tôi không thể cung cấp một chi phí phát triển mobile app duy nhất tại đây hôm nay vì chúng tôi không có thông tin về ý tưởng của bạn, những tính năng bạn muốn bao gồm và thời gian dự án sẽ mất. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cho bạn thấy điều gì ảnh hưởng đến chi phí phát triển mobile app và những cân nhắc bạn cần thực hiện trong tương lai!

Chi phí bao nhiểu để phát triển một mobile app?

Điều gì khiến bạn xây dựng mobile app?

Dự toán thời gian xây dựng mobile app

Đội ngũ để xây dựng mobile app

Chi phí để xây dựng mobile app

GIÁ PHỤ THUỘC VÀO BỘ TÍNH NĂNG CỤ THỂ CỦA APP

Tỷ lệ giá theo giờ (thiết kế / lập trình app)

Tỷ lệ giá cả / chất lượng

Chi phí phát triển cho một nền tảng

Chi phí của các mobile apps phổ biến

Chi phí bao nhiêu để phát triển app của bạn

Công nghệ mà chúng tôi đang làm việc

Mobile
Frontend
Backend
CMS
UX/UI Design


iPad


iOS


Android


Flutter


React Native


Wearables

   

   


Virtual Reality


Windows

   

   


PHP


ReactJS


Angular JS


VueJs


JavaScript


Golang


NodeJs


CodeIgniter


DotNet


Java


PHP


Laravel

 

 


Python


Zend

 

 

 


WordPress


Magento


Joomla


Drupal

 


Photoshop


Figma


Sketch


Adobe XD


Illustrator


CorelDraw 

Hãy cùng thảo luận về dự án của bạn

Bạn có một ý tưởng? Để lại yêu cầu cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.