Follow Us On

Cho dù khách hàng quan tâm đến quy trình hay một doanh nghiệp đang cân nhắc các lựa chọn cho tương lai, câu hỏi “Chi phí bao nhiêu để tạo một app” từ lâu đã trở thành một câu hỏi thú vị. Thông thường, mọi người hỏi chúng tôi về chi phí phát triển mobile app, cách họ nên thuê một nhà phát triển app và toàn bộ quy trình bao gồm những gì. Các chủ doanh nghiệp muốn chất lượng tốt nhất với giá thấp nhất vì điều này có ý nghĩa tài chính, phải không?

Như bạn có thể tưởng tượng, chúng tôi không thể cung cấp một chi phí phát triển mobile app duy nhất tại đây hôm nay vì chúng tôi không có thông tin về ý tưởng của bạn, những tính năng bạn muốn bao gồm và thời gian dự án sẽ mất. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cho bạn thấy điều gì ảnh hưởng đến chi phí phát triển mobile app và những cân nhắc bạn cần thực hiện trong tương lai!

Chi phí bao nhiểu để phát triển một mobile app?

Điều gì khiến bạn xây dựng mobile app?

Dự toán thời gian xây dựng mobile app

Đội ngũ để xây dựng mobile app

Chi phí để xây dựng mobile app

GIÁ PHỤ THUỘC VÀO BỘ TÍNH NĂNG CỤ THỂ CỦA APP

Tỷ lệ giá theo giờ (thiết kế / lập trình app)

Tỷ lệ giá cả / chất lượng

Chi phí phát triển cho một nền tảng

Chi phí của các mobile apps phổ biến

Chi phí bao nhiêu để phát triển app của bạn