Follow Us On

Liên hệ

Phone / Zalo / Viber

Địa điểm

7/23 Đường 14, Linh Chiểu, Tp Thủ Đức

Sẵn sàng tạo ứng dụng di động cùng nhau?

Hãy cho chúng tôi về dự án của bạn

    Có gì tiếp theo?

    1 Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ và cung cấp thêm thông tin về các bước tiếp theo của chúng tôi. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể xem các nghiên cứu điển hình trên website của chúng tôi

    2 Bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là thu thập tất cả các yêu cầu cho dự án của bạn, làm rõ các mục tiêu kinh doanh của bạn và những kỳ vọng đối với sự hợp tác của chúng ta.

    3 Sau đó, chúng tôi sẽ phát triển một đề xuất cho bạn.