Follow Us On

Tải UX/UI App

Chúng tôi là một công ty đang phát triển nhà thiết kế và nhà lập trình.

Tài nguyên thiết kế được tuyển chọn để tiếp thêm sinh lực cho quy trình làm việc sáng tạo của bạn

Thiết kế Mobile App

Giao diện người dùng của ứng dụng mua sắm

Điểm nổi bật

– 11 màn hình cho iPhone
– Tính năng bố cục thông minh
– Được nhóm và tổ chức gọn gàng

– Văn bản và Kiểu màu chuẩn
– Các thành phần có thể tùy chỉnh
– Tương thích với AI

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng giao đồ ăn nhanh

Điểm nổi bật

– 38+ màn hình cho iPhone 11
– Tính năng bố cục thông minh
– Được nhóm và tổ chức gọn gàng

– Văn bản và Kiểu màu chuẩn
– Các thành phần có thể tùy chỉnh
– Tương thích với AI, XD

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng giao Tralvel App

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  28 màn hình đẹp

– Tương thích với XD
– Được thiết kế tốt

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng mua bán mỹ phẩm

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  20 màn hình đẹp

– Tương thích với AI
– Được thiết kế tốt

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng bán trái cây tươi

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  12 màn hình đẹp

– Tương thích với AI
– Sạch sẽ, đơn giản và hiện đại

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng giao đồ ăn

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  12 màn hình đẹp

– Tương thích với AI
– Sạch sẽ, đơn giản và hiện đại

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng giao & đặt hàng

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  15 màn hình đẹp

– Tương thích với AI
– Dễ dàng thay đổi kiểu màu

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng tương tác Nhà hàng

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  27 màn hình đẹp

– Tương thích với AI & Photoshop
– Dễ dàng thay đổi kiểu màu

Thiết kế Mobile App

Thiết kế giao diện người dùng tương tác Fashion

Điểm nổi bật

– Vector hóa hoàn toàn
–  20 màn hình đẹp

– Tương thích với AI & Photoshop
– Dễ dàng thay đổi kiểu màu